Bezpłatne materiały:


Pakiety comiesięczne z CERTYFIKATEM:

Każdy pakiet to 8 gier interaktywnych tematycznie związanych z miesiącem, a ich łączącym motywem jest postać misia.

Pakiet jest w formie elektronicznej - link. Działa wyłącznie z dostępem do internetu na różnych nośnikach (komputer, laptop, tablet, smartfon, tablica interaktywna).

Do pakietu będą publikowane darmowe karty pracy na blogu JA.nauczycielka, celem uzupełnienia zajęć. Cykl będzie kontynuowany w następnych miesiącach.

Materiały w pakiecie wrześniowym:

1. Przyjaciele z przedszkola (ćwiczenia pamięci)

2. Rytmy w przedszkolu (doskonalenie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia)

3. Miś Maurycy potrzebuje pomocy (ćwiczenia logicznego myślenia)

4. Miś Maurycy na skrzyżowaniu (ćwiczenia spostrzegawczości)

5. Dodaję z misiem Maurycym (dodawanie w zakresie 0-10 - dary jesieni)

6. Odejmuję z misiem Maurycym (odejmowanie w zakresie 0-10 - dary jesieni)

7. Sudoku - dary jesieni (2 poziomy)

8. Wielkie sprzątanie misia Maurycego (ćwiczenia spostrzegawczości)

Materiały w pakiecie październikowym:

1. Miś Maurycy i zdrowe jedzenie (kształtowanie zdrowych nawyków)

2. Ubrania misia Maurycego (dobieranie ubioru do jesiennej aury)

3. Jesienny deszcz (ćwiczenia spostrzegawczości)

4. Jesienne kodowanie z misiem Maurycym (dyktanda graficzne)

5. Miś Maurycy i leśne zwierzęta (ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek)

6. Ślady leśnych zwierząt (ćwiczenia pamięci)

7. Kółko i krzyżyk z misiem Maurycym (ćwiczenia logicznego myślenia)

8. Przetwory misia Maurycego (zabawy matematyczne)

Materiały w pakiecie listopadowym:

1. Miś Maurycy i jesienny ludzik (interaktywne zabawy konstrukcyjne)
2. Miś Maurycy i jesienni przyjaciele (doskonalenie spostrzegawczości)
3. Miś Maurycy szuka różnic (ćwiczenia spostrzegawczości)
4. Jesienna pogoda (szeregowanie, ćwiczenia percepcji wzrokowej)
5. Miś Maurycy i album rodzinny (doskonalenie pamięci)
6. Pogodowe dylematy misia Maurycego (następstwa wynikające z jesiennej aury)
7. Znajdź liścia (wyodrębnianie elementów spełniających określone warunki)
8. Mniej czy więcej (zabawy matematyczne, porównywanie zbiorów)

Korzyści z posiadania pakietu na cały rok:

 

- wszystko w jednym miejscu (1 link, zamiast KILKUNASTU)

- dostęp do dodatkowych bonusów

- udział w losowaniu maskotki każdego ostatniego dnia miesiąca